Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”

24.07.2017 15:46:00

Ngày 20/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học & công nghệ cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”. Đồng chí GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ...

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

06.06.2017 16:18:00

Trong thời gian qua, ở khắp các địa phương trong cả nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội… từ Trung ương đến cơ sở đang diễn ra các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội của Trường Sĩ quan Pháo binh

Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội của Trường Sĩ quan Pháo binh

11.05.2017 09:10:00

Trường Sĩ quan Pháo binh thuộc Binh chủng Pháo binh được thành lập ngày 18/2/1957. Nhiệm vụ trung tâm của Nhà trường là giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ Pháo binh cho toàn quân và các nước bạn Lào, Campuchia; nghiên cứu khoa học quân sự chuyên ngành Pháo binh. Với quân số đông, đối tượng chính sách nhiều, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, BTL Binh ...

Nâng cao hiệu quả Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nâng cao hiệu quả Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

17.04.2017 14:24:00

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị Quân đội và địa phương, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong ...

Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi các chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi các chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

01.03.2017 13:53:00

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới

16.12.2016 14:56:00

Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng TCCT và Đại tá, PGS, TS. Phạm Văn Thắng, Học viện Chính trị.

Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ": Sức lan tỏa và giàu tính nhân văn

Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ": Sức lan tỏa và giàu tính nhân văn

26.11.2016 14:53:00

Sau 4 tháng phát động, đến nay, Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ" đã trải qua 9 kỳ thi, thu hút hàng nghìn lượt người trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia. Điều đó cho thấy, cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng và giàu tính nhân văn; thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc và nhân lên truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chính sách, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong Quân đội

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chính sách, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong Quân đội

19.11.2016 14:58:00

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”*, ngành Chính sách Quân đội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn phát triển của đất nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa ...

Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

17.10.2016 13:53:00

VŨ HỒNG NAM, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin mộ liệt sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin mộ liệt sĩ

30.09.2016 09:21:00

Đại tá, ThS. TRẦN QUỐC DŨNG, Cục trưởng Cục Chính sách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237

    Xem tiếp»
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap