Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Hoàng Đình Dục
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1942
Nguyên quán: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Côi, Thái Bình
Trú quán: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Côi, Thái Bình
Nhập ngũ: 02/1961
Tái ngũ:
Đi B: 11/1965
Đơn vị khi hi sinh: C11 D6 E24
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: B trưởng
Ngày hi sinh: 15/05/1968
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Kông Xô Lũ
Nơi an táng ban đầu: Mất thi hài
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên vợ: Lê Thị Ý
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap