Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1943
Nguyên quán: Đại Đồng, Nam Thắng, Phú Xuyên, Hà Tây
Trú quán: Đại Đồng, Nam Thắng, Phú Xuyên, Hà Tây
Nhập ngũ: 4/1963
Tái ngũ:
Đi B: 8/1965
Đơn vị khi hi sinh: D9 E66 F1
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày hi sinh: 28/5/1966
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu ở Chư Pa
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Chư Pa Gia Lai, Khu 5
Nơi an táng ban đầu: ,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác: Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Thị Hỏng
Địa chỉ: Cùng quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap