Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Vũ Quang Vinh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1942
Nguyên quán: Đông Lương, Văn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa
Trú quán: Đông Lương, Văn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa
Nhập ngũ: 04/1963
Tái ngũ:
Đi B: 11/1965
Đơn vị khi hi sinh: C13 D6 E24
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: B trưởng
Ngày hi sinh: 15/05/1968
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Kông Xăm Lũ
Nơi an táng ban đầu: ,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên mẹ: Đỗ Thị Chữ
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap