Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Nguyễn Văn Quynh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1946
Nguyên quán: Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây
Trú quán: Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây
Nhập ngũ: 09/1965
Tái ngũ:
Đi B: 11/1965
Đơn vị khi hi sinh: C11 D6 E320 bộ binh
Cấp bậc: Trung sỹ
Chức vụ: B phó
Ngày hi sinh: 04/02/1968
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Làng E, B7, khu 4, Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Tại trận địa
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha: Nguyễn Văn Tại
Địa chỉ: Cùng quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap