Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Nguyễn Quang Nhận
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1944
Nguyên quán: Thanh Tài, Thanh Chương, (Thanh Chi), Nghệ An
Trú quán: Thanh Tài, Thanh Chương, (Thanh Chi), Nghệ An
Nhập ngũ: 04/1963
Tái ngũ:
Đi B: 09/1964
Đơn vị khi hi sinh: C1 d5 E320
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: Chiến Sĩ
Ngày hi sinh: 04/04/1966
Trường hợp hi sinh: Máy bay oanh tạc
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Sông Gia Liêu
Nơi an táng ban đầu: Ngã 3 sông Gia Lốc, Gia Liêu, Đăk Lắc
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên mẹ: Ngộ Thị Đạo (Bốn)
Họ tên vợ: Bùi Thị Tuy (Tỵ)
Địa chỉ: Cùng Quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap