Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Lê Xuân Vinh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1945
Nguyên quán: Hồng Sơn, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
Trú quán: Hồng Sơn, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
Nhập ngũ: 02/1964
Tái ngũ:
Đi B: 08/1965
Đơn vị khi hi sinh: C12 D9 E66
Cấp bậc: Trung sỹ
Chức vụ: B phó
Ngày hi sinh: 28/05/1966
Trường hợp hi sinh: Tập kích Pi Dốt
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Pi Đốt, Chư Pa, Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Bãi Pi Dổt, Chư Pa, Gia Lai
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha: Lê Xuân Khuyến
Họ tên mẹ: Lê Thị Khoa
Địa chỉ: Cùng quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap