Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Chu Văn Lộc
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1943
Nguyên quán: Phố Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng
Trú quán: , ,
Nhập ngũ: 2/1964
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh: 5, 7, 209, f7
Cấp bậc: 1/ - C viên
Chức vụ:
Ngày hi sinh: 6/6/1969
Trường hợp hi sinh: An Phú - An Phú đi Hớn Quản
Trận đánh:
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu: ,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác: Hà Thị Choàng
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap