Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Đào Chinh Chấn
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1935
Nguyên quán: Tiêu Công, Tiến Châu, Vĩnh Phú
Trú quán: , ,
Nhập ngũ: 8/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh: , c17/e209/f7
Cấp bậc: H1 - AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh: 28/2/1968
Trường hợp hi sinh: Binh Trạm 5 - Binh Trạm 5, Mộ số 7
Trận đánh:
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu: ,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác: Nguyễn Thị Nhân
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap