Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Vũ Đức Nguyên
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1943
Nguyên quán: Khu Thống Nhất, Đồ Sơn, Hải Phòng
Trú quán: Khu Thống Nhất, Đồ Sơn, Hải Phòng
Nhập ngũ: 04/1962
Tái ngũ:
Đi B: 08/1964
Đơn vị khi hi sinh: d5e320
Cấp bậc: Trung sỹ
Chức vụ: A Trưởng
Ngày hi sinh: 23/07/1967
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: T.Nam Đức Cỏ, Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Tại trận địa
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên mẹ: Đinh Thi Hấng
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap