Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Vũ Đình Thoán
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1943
Nguyên quán: An Mỹ, Phụ Dực, Thái Bình
Trú quán: An Mỹ, Phụ Dực, Thái Bình
Nhập ngũ: 04/1962
Tái ngũ:
Đi B: 07/1965
Đơn vị khi hi sinh: C7 D5 E320
Cấp bậc: Thượng sỹ
Chức vụ: B phó
Ngày hi sinh: 23/07/1967
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Đông bắc Gia Hồ, Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Đông bắc đồi 321, Gia Lai
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha: Vũ Đình Táo
Họ tên vợ: Nguyễn Thị Phiên
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap