Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Phạm Hồng Hà
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1942
Nguyên quán: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Hưng
Trú quán: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Hưng
Nhập ngũ: 02/1961
Tái ngũ:
Đi B: 09/1964
Đơn vị khi hi sinh: c6 d5 E320
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: C phó
Ngày hi sinh: 23/07/1967
Trường hợp hi sinh: Chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: Cao điểm 321 Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Đông bắc cao điểm 321, Gia Lai
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên mẹ: Lê Thị Thoán
Thân nhân khác: Anh: Phạm Văn Bền
Địa chỉ: Ở quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap