Việc bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quân đội tiến hành và từng bước đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 'Ngành Chính sách Quân đội'. Theo tiến độ thực hiện đã có danh sách liệt sĩ của 03 đơn vị: Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trong quá trình này khó tránh khỏi những sai sót và chưa đầy đủ. Vì vậy mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp phát hiện có sai sót, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Họ và tên: Đinh Đức Vinh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1939
Nguyên quán: La Sơn, Bình Lục, Nam Hà
Trú quán: La Sơn, Bình Lục, Nam Hà
Nhập ngũ: 04/1962
Tái ngũ:
Đi B: 08/1964
Đơn vị khi hi sinh: c11 d6 E320
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: C phó
Ngày hi sinh: 04/02/1968
Trường hợp hi sinh: chiến đấu
Trận đánh:
Nơi hi sinh: O.Cren Gia Lai
Nơi an táng ban đầu: Tại trận địa
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha: Đinh Văn Phong
Họ tên mẹ: Phạm Thị Cần
Địa chỉ: Cùng quê
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap