Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với hậu phương Quân đội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cấp trung đoàn hoặc tương đương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
UBND xã, phường, thị trấn;cơ sở y tế địa phương
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương (nơi hạ sĩ quan, binh sĩ công tác)
Thời hạn giải quyết:
- Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương: 01 ngày làm việc;
- Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định trợ cấp
Căn cứ ban hành TTHC:
- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21/12/1990; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 88/2011/NĐ-CP;
- Thông tư số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngàỵ 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap