Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với hậu phương Quân đội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cấp trung đoàn hoặc tương đương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương (nơi hạ sĩ quan, binh sĩ công tác)
Thời hạn giải quyết:
- Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương: 01 ngày làm việc; - Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Căn cứ ban hành TTHC:
- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21/12/1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005;
- Luật giáo dục năm 2005;
- Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (Nghị định số 88/2011/NĐ-CP);
- Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng, Bô Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP;
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap