Ngày 13/3/2018, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào thuộc huyện Mường Khăm và huyện Mường Phẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Theo nguồn tin được người dân địa phương nước bạn cung cấp về khu vực mộ chí của bộ đội Việt Nam hy sinh năm 1971; tại tọa độ 76.067.42379, thuộc nghĩa trang Phu Viêng, bản Xam, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, lực lượng Mũi 4/Đội tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo như: Tăng, cúc áo bộ đội, mặt thắt lưng và dây thông tin. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 8 được Đội tìm kiếm, quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tìm thấy tại địa bàn bản Xam, huyện Mường Khăm.

Hài cốt liệt sĩ được lực lượng Mũi 4/Đội tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc được
 trong mùa khô 2017 - 2018 tại bản Xam, 
huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng

Chiều cùng ngày, hài cốt liệt sĩ thứ 2 được Đội tìm kiếm và quy tập tại bản Phô Xỉ, huyện Mường Phẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, hài cốt liệt sĩ được cuốn trong tăng ni lông cùng với các di vật, như: Cúc áo bộ đội và dây thừng. Đây là hài cốt liệt sĩ Việt Nam được dân bản Phô Xỉ cung cấp thông tin.

Lực lượng Mũi 2/Đội tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập hài cốt liệt sĩ Việt nam
 tại bản Phổ Xí, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng

Như vậy, đến ngày 13/3/2018, sau hơn 5 tháng đầu mùa khô 2017 - 2018 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ (trong đó, ở địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng tìm được 67 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Viêng Chăn tìm được 3 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Xay Xổm Bun tìm được 2 hài cốt liệt sĩ)./.

* Ảnh đại diện: BCĐ 1237 Quân khu 4 cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại bản Xam, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào


Trần Dũng/ THQK4


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 469 Cập nhật lúc: 16/03/2018 08:48:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap