Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định gồm 2 Chương, 6 Điều, quy định cụ thể về đối tượng điều chỉnh; thời điểm và mức điều chỉnh; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với các đối tượng đang được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 88/2018/NĐ-CP 15.6.18.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1295 Cập nhật lúc: 03/07/2018 16:47:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap