Vừa qua, Ban CHQS huyện Tân Yên và Ban CHQS huyện Lục Ngạn/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Ngày 25/6/2019, Ban CHQS huyện Tân Yên/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 1.183 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định 49, với số tiền chi trả hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng chính sách còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hưởng tiền mai táng phí khi qua đời.

Đây là đợt thứ 10 Ban CHQS huyện Tân Yên chi trả đối với các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có quyết định và tổ chức trao Giấy chứng nhận, chi trả trợ cấp một lần đối với gần 5.800 đối tượng với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Ban CHQS huyện Tân Yên trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến đối với các đối tượng nhận trợ cấp một lần


Cùng ngày, Ban CHQS huyện Lục Ngạn/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 951 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định 49, với số tiền chi trả gần 2 tỷ đồng. Do làm tốt công tác chuẩn bị, việc chi trả diễn ra đúng nguyên tắc, đúng chế độ, đúng người và không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.


Lãnh đạo Ban CHQS huyện Lục Ngạn/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến
đối với các đối tượng


Thực hiện hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã tham gia kháng chiến./.

* Ảnh đại diện: Ban CHQS huyện Tân Yên/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 713 Cập nhật lúc: 03/07/2019 16:14:46

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap