Công văn số 2913/CS-NC ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Cục Chính sách/TCCT: Hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Ký hiệu văn bản:
2913/CS-NC
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Đại tá Ngô Quang Phúc
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap