Báo cáo số 1842/BC-BCĐ ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Ký hiệu văn bản:
1842/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung:
Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Loại văn bản:
Báo cáo
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
08/10/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap