Hướng dẫn số 1044/HD-CT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Chính trị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Ký hiệu văn bản:
1044/HD-CT
Trích yếu nội dung:
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Chính trị
Người ký
Thượng tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày hiệu lực:
29/05/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap