Chỉ thị số: 95/CT-BQP ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng: Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Ký hiệu văn bản:
95/CT-BQP
Trích yếu nội dung:
Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Loại văn bản:
Chỉ thị
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap