Hướng dẫn số 56/HD-CT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Chính trị: Về hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong quân đội năm 2016
Ký hiệu văn bản:
56/HD-CT
Trích yếu nội dung:
Về hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong quân đội năm 2016
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Chính trị
Người ký
Thượng tướng Phương Minh Hòa
Ngày ban hành:
08/01/2016
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap