Kế hoạch số: 3539/KH-CS ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Chính sách: Về công tác chính sách năm 2016
Ký hiệu văn bản:
3539/KH-CS
Trích yếu nội dung:
Công tác chính sách năm 2016
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Thiếu tướng Trần Văn Minh
Ngày ban hành:
17/12/2015
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap