Hướng dẫn số 50/HD-CS ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Cục Chính sách: Về hướng dẫn công tác chính sách năm 2016
Ký hiệu văn bản:
50/HD-CS
Trích yếu nội dung:
Về hướng dẫn công tác chính sách năm 2016
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Thiếu tướng Trần Văn Minh
Ngày ban hành:
08/01/2016
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap