Quyết định số 359/QĐ-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội
Ký hiệu văn bản:
359/QĐ-BQP
Trích yếu nội dung:
V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành:
27/01/2016
Ngày hiệu lực:
27/01/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap