Quyết định số: 1382/QĐ-BQP ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký nghĩa vụ quân sự; bãi bỏ thủ tục hành chính về đăng ký nghĩa vụ quân sự, động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
1382/QĐ-BQP
Trích yếu nội dung:
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký nghĩa vụ quân sự; bãi bỏ thủ tục hành chính về đăng ký nghĩa vụ quân sự, động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành:
08/04/2016
Ngày hiệu lực:
08/04/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap