Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Quân uỷ Trung ương: Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Ký hiệu văn bản:
368-CT/QUTW
Trích yếu nội dung:
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản:
Chỉ thị
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Người ký
Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
12/06/2016
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap