Hướng dẫn số 1297/HD-CT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục Chính trị: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.
Ký hiệu văn bản:
1297/HD-CT
Trích yếu nội dung:
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Chính trị
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap