Kế hoạch số 9799/KH-BQP ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Ký hiệu văn bản:
9799/KH-BQP
Trích yếu nội dung:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Trung tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
07/10/2016
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap