Quyết định số 1487/QĐ-BQP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
1487/QĐ-BQP
Trích yếu nội dung:
Về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày hiệu lực:
05/05/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap