Công văn số 1233/BQP-BCĐ ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng: Về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu văn bản:
1233/BQP-BCĐ
Trích yếu nội dung:
Về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
10/07/2017
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap