Công văn số 1502/CT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư
Ký hiệu văn bản:
1502/CT-TH
Trích yếu nội dung:
Về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Chính trị
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap