Hướng dẫn số 06/HD-CT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2018.
Ký hiệu văn bản:
06/HD-CS
Trích yếu nội dung:
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2018.
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng
Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap