Kế hoạch số 23/KH-CS-TTĐT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: Công tác chính sách năm 2018
Ký hiệu văn bản:
23/KH-CS-TTĐT
Trích yếu nội dung:
Công tác chính sách năm 2018
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng
Ngày ban hành:
04/01/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap