Hướng dẫn số 244/HD-CT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Tổng cục Chính trị: Thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn
Ký hiệu văn bản:
244/HD-CT
Trích yếu nội dung:
Thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Chính trị
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap