Công văn số 6038/BQP-CT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Quốc phòng: Quy định cấp có thẩm quyền trong Quân đội xác nhận không hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu văn bản:
6038/BQP-CT
Trích yếu nội dung:
Quy định cấp có thẩm quyền trong Quân đội xác nhận không hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Người ký
Thượng tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap