Công văn số 645/BQP-BCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng: Về việc giải đáp một số kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
Ký hiệu văn bản:
645/BQP-BCĐ
Trích yếu nội dung:
Về việc giải đáp một số kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng
Người ký
Trung tướng Đỗ Căn
Ngày ban hành:
26/04/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap