Công văn số 1504/CS-NC ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Cục Chính sách/TCCT: Về việc thống nhất một số nội dung trong thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Ký hiệu văn bản:
1504/CS-NC
Trích yếu nội dung:
Về việc thống nhất một số nội dung trong thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng
Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap