Công văn số 1957/CS-NC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Cục Chính sách/TCCT: Về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu văn bản:
1957/CS-NC
Trích yếu nội dung:
Về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Cục Chính sách
Người ký
Đại tá Ngô Quang Phúc
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap