Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Ký hiệu văn bản:
298/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách đối với người có công; Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
01/12/2017
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap