Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ký hiệu văn bản:
72/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
15/05/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap