Thông tư số 154/2016/TT-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
154/2016/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Trung tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
12/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/12/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap