Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ký hiệu văn bản:
170/2016/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Trung tướng Phan Văn Giang
Ngày ban hành:
30/10/2016
Ngày hiệu lực:
15/12/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap