Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ký hiệu văn bản:
151/2016/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày hiệu lực:
30/12/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap