Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ: Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
19/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày hiệu lực:
15/04/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap