Thông tư số 39/2017/TT-BQP ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
39/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
06/04/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap