Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ: Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ký hiệu văn bản:
30/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
05/05/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap