Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ký hiệu văn bản:
47/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày hiệu lực:
01/07/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap