Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Ký hiệu văn bản:
70/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
06/06/2017
Ngày hiệu lực:
25/07/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap